WhatsApp icon

Araç Satış

Araç Satış

Araç satışları Karayolları Trafik Kanunu’nun 20/d maddesi uyarınca noterlikçe yapılmalı ve bu kural mahkemelerde sıhhat şekil şartı olarak görülmektedir. Dolayısıyla noterlikçe tasdik edilmeyen harici satışlar batıl olarak nitelendirilir. Noterlik tarafından tasdik edilmeyen sözleşmeler “adi” olarak değerlendirilirler. Adi sözleşmeler ve sözlü satışlar, eğer noter tasdikli sözleşmeye evrilmediyse geçersizdir. Harici sözleşme ve adi sözleşme olarak adlandırılan noter tasdiği olmayan sözleşmeler “araç satış vaadi” niteliği kazanamaz. Alacaklı taraf, bu sözleşmeye dayanarak hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

  • Email

    info@debrelimotors.com

  • Telefon

    0533-833-03-33

  • Adres

    15 Ağustos bulvarı, Larnaka Yolu / G.Mağusa


Fotoğraf Yükle

Bu formu göndererek, hiçbir yükümlülük altına girmeden araç satış talep edeceksiniz ve bir satış temsilcisi tarafından en yakın zamanda sizinle iletişime geçilecektir.